Chongqing youye auto parts co., LTD.

Tel:023-68163833

Fax:023-68123177

Address:C3-6, Yiben Industrial City, No. 98, Longdu Road, Jiulongpo District, Chongqing